Email :
fmr.ltd@gmail.com
Address :
Carpe Diem 3-2-14
Nakahama, Joto-Ku,
Osaka 536-0024 Japan
Carpe Diem site

Jingdezhen series
"Gold,Silver"


Medium: ceramic
Size: 27.5 x 5 x 5.5(h)cm
Year: 2015
Edition: 70, AP10, HC10, PP10